De e-mail die Enoch Burke naar de rechtbank stuurde toen het proces ten einde liep: “De rechter lachte en lachte me uit en bespotte me”

Enoch Burke beweerde dat hij werd uitgelachen, belachelijk gemaakt en bespot door de rechter nadat hij had geprobeerd zijn bezorgdheid te uiten over de openbaarmaking van de documenten aan hem door de Wilson Hospital School.

Hij ontsloeg de klachten van de onderwijzer dat hij “onterecht was uitgesloten” van de rechtbank en “een eerlijk proces was ontzegd”.