Sterke gemeenschappen zijn essentieel bij rampen

Maatschappelijke kwesties

Omdat pro-sociaal gedrag vaak ontstaat na een ramp, moet empowerment van de gemeenschap centraal staan ​​bij het beperken en herstellen van rampen.

mening: Orkaan Gabriel veroorzaakte aanzienlijke schade op het Noordereiland. Deze ongekende weergebeurtenis heeft voor veel onzekerheid gezorgd. Mensen vragen zich af of en wanneer ze naar huis kunnen, hoeveel hun verzekering de schade zal dekken, hoe lang het duurt om te herstellen en in sommige gevallen zelfs of hun gemeenschappen op de lange termijn levensvatbaar zullen zijn.

Wat nog nadrukkelijker was, was het belang van door de gemeenschap geleide reacties op rampen. Drie inwoners van het zwaar getroffen Muriwai vertelden Sharon Pritkeley ook over het RNZ-station de details Een recente podcast: “De gemeenschap was geweldig”; De lokale bevolking wordt “heel goed ondersteund door onze gemeenschap”; Met de hulp van de gemeenschap beschreven als “absoluut geweldig”. Deze punten worden versterkt door mijn collega – zijzelf een inwoner van Muriwai – universitair hoofddocent Viviane Elisabeth.

Elders is het een soortgelijk verhaal. Kranten meldden dat inwoners van Hawke’s Bay hun leven riskeerden om gestrande buren en vee te redden. Leden van de gemeenschap traden op als eerstehulpverleners en verzorgers, zorgden voor onderdak en basisbenodigdheden en coördineerden de schoonmaakwerkzaamheden.

Handelingen van wederzijdse hulp en collectieve gevoelens (vaak vergezeld van utopische verlangens om het bij toekomstige rampen beter te doen) worden gezien zolang er een sociologie van rampen bestaat. in 1920, Samuel Hendrik Prins Hij bestudeerde de reacties van de samenleving op de ontploffing van het Franse munitieschip de zwarte berg In Halifax, Nova Scotia.

Zijn analyse onthulde “de rol van rampen bij het stimuleren van dienstverlening aan de gemeenschap, bij het bieden van modellen van altruïstisch gedrag, bij het vertalen van energie in actie, bij het opkomen voor wet en orde, en bij het activeren van de grote sociale deugden van vrijgevigheid, empathie en wederzijdse hulp. ”

Lees verder:
*
Christchurch biedt drie openhartige auckland met water doordrenkte lessen in veerkracht
* Een lawine van problemen die moeten worden aangepakt in het noodbeheersysteem van Nieuw-Zeeland
* Piha is flexibel, maar zoekt naar antwoorden

Prince merkte op hoe vrijwillige brandweerlieden zichzelf in gevaar brachten om een ​​tweede explosie te voorkomen. Net als dokwerkers bracht hij andere munitieschepen in veiligheid. Cafés zorgden voor maaltijden en medicijnen werden gratis uitgedeeld. Dat was de uitstorting van goede wil die Halifax de stad van kameraden noemde.

Het verband tussen rampen en prosociaal gedrag komt zo vaak voor dat het in de literatuur onder vele namen bekend is: pijnbroederschap, commune, noodconsortium, informele gemeenschap, solidariteit na rampen en therapeutische gemeenschap.

De veiligste samenlevingen zijn het meest gelijk, en in “normale” tijden hebben meer gelijkwaardige samenlevingen ook minder gezondheidsproblemen en sociale problemen.

er zijn veel redenen. Ten eerste zijn rampen een sociaal fenomeen. Bedreigingen en schade zijn openbaar en ervaren. Samen lijden bindt de overlevenden en creëert een collectieve identiteit. Ten tweede wordt teamwerk meer aangemoedigd omdat de huidige machtsstructuren lang niet zo sterk zijn als algemeen wordt aangenomen. Geachte burgers zijn meestal de eerste hulpverleners die het zware werk doen als het noodlot toeslaat.

Ten derde wordt een expliciet gevoel van keuzevrijheid gezien als een essentiële betekenisgevende activiteit die zowel emotionele als praktische voordelen heeft. Aanpassing aan een ‘nieuw normaal’ verbetert het welzijn van individuen en groepen en is een aanpassingsstrategie die veerkracht helpt bevorderen. Wat dit alles ten slotte versterkt, is dat we in wezen sociale wezens zijn. We kunnen niet alleen leven. Wij zijn het product van cultuur en teamwerk. We delen regels en relaties en zijn opmerkelijk altruïstisch. Daarom helpen we graag anderen. Rampen werpen deze kant van onszelf in het grootste comfort.

Omdat pro-sociaal gedrag vaak ontstaat na een ramp, moet empowerment van de gemeenschap centraal staan ​​bij het beperken en herstellen van rampen. Hier zijn drie strategieën voor een goed voorbereide wereld op rampen.

Ten eerste heeft sociaal kapitaal bewezen een waardevolle hulpbron te zijn als het gaat om herstel. Wetenschappers zoals Daniel Aldrich (auteur van Bouw veerkracht op) beweren dat het belangrijker is dan economische activa. We kunnen sociaal kapitaal zien als middelen die worden gegenereerd via sociale netwerken. Beleid dat sociale inclusie bevordert, bijvoorbeeld gericht op het wegwerken van negatieve stereotypen, racisme en taalbarrières, is hier welkom. Lokale evenementen (zoals festivals) en activiteiten (zoals tijdbankieren) helpen ook. Gemeenschappen zijn het sterkst wanneer iedereen het gevoel heeft ergens bij te horen.

Ten tweede moeten er sociale infrastructuren worden ontwikkeld. Er zijn goede aanwijzingen dat herstel net zo belangrijk is als de fysieke infrastructuur en reddingslijn. We kunnen sociale infrastructuur zien als de grond waarop sociaal kapitaal zich ontwikkelt. Idealiter zijn er geen toegangsdrempels in deze ruimtes: iedereen is welkom en er moet een diversiteit aan mensen zijn die routinematig met elkaar kunnen omgaan, waardoor tolerantie wordt bevorderd. In de lokale context kan dit zaken zijn als parken, openbare bibliotheken en gemeenschapstuinen.

Ten derde weten we dat ongelijkheid de grootste oorzaak van kwetsbaarheid is en dat rampen de bestaande ongelijkheden doorgaans vergroten. De veiligste samenlevingen zijn het meest gelijk, en in “normale” tijden hebben meer gelijkwaardige samenlevingen ook minder gezondheidsproblemen en sociale problemen.

Herverdeling van middelen moet een van de doelstellingen van het beleid zijn. Nuttige maatregelen zijn onder meer progressieve belastingen, een leefbaar loon en andere welzijnsmaatregelen, zoals het aanbieden van kwaliteitsvolle sociale woningen. Door deze acties zullen we allemaal beter af zijn, ongeacht of er een ramp gebeurt of niet.